$left
$middle

Östra sjukhuset 6

Ett kollektivhus där mottot är att leva mer hållbart och tillsammans minska klimatavtrycket. Röda Oasen är en bygg-gemenskap, där de boende är sin egen byggherre. Här delar man inte bara på gemensamma utrymmen och resurser, utan även på vardagsrutiner som storhandling och samåkning.

Gult hus på grön gräsmatta. I bakgrunden blå himmel.

Kollektivhuset Röda Oasen ligger i Sege Park.

Det här utmärker projektet

Gemenskap och medvetenhet – ett kollektivhus där de boende gör mycket tillsammans och delar på fordon, verktyg, prylar och utrymmen. Här finns individuell mätning av el, varmvatten och kalltappvatten och gemensamma målsättningar för att minska resursanvändningen i huset.

Återvinning och återbruk – Bokashi (kompost på liten yta) i källaren med produktion av flytande gödning för bevattning utomhus och som ger jord till odlingsområdet. Odling av mat och matförädling, bikupor och holkar.

Pilotsystem för urinseparering – Det vill säga torkat urin som används i de lokala odlingarna. Här renas även dagvattnet för spolning i toaletter och bevattning av odlingar och till tvättstugan.

Fakta om Östra sjukhuset 6

Typ av projekt: 9 bostadsrättslägenheter, 4 hyreslägenheter och 6 boenderum med eget kök.
Byggaktör: Röda Oasen
Arkitekt: befintligt hus / ombyggnation
Inflyttning: våren 2023
Fastighetsbeteckning: Östra sjukhuset 6
Miljöcertifiering: Nej

sv