$left
$middle

Parkeringshuset i Sege Park

Parkeringshuset är ett pilotprojekt inom klimatneutralt byggande genom branschinitiativet LFM30. Att vara pilotprojekt innebär att projektet vågar testa nya metoder och byggmaterial för att påverka klimatet så lite som möjligt. Beräknas stå klart år 2022.

Pågående byggnation av parkeringshuset i Sege Park. Foto: Binderholz

Pågående byggnation av parkeringshuset i Sege Park. Foto: Binderholz

Det här utmärker projektet

Halverad klimatpåverkan

Natursten istället för betongplatta i kombination med trästomme och andra klimatvänliga material samt noggrann projektering så att spill minimeras, har bidragit till att projektets klimatpåverkan minskat avsevärt jämfört med liknande projekt. Projektets klimatberäkning har gett många nya lärdomar.

Dagvattenhantering och gröna växtväggar

Parkeringshuset har ett vattenmagasin som samlar upp dagvatten som används för bevattning av de gröna fasaderna. Det bidrar till fördröjning av vattnet vid stora regnmängder och de gröna fasaderna bidrar till ökad biologisk mångfald.

Energiproduktion och lagring

På taket anläggs en stor solcellspark på ca 1400 kvm. Energin som produceras lagras sedan i Parkeringshusets fastighetsbatteri för användning kvälls- och nattetid.

Fakta om parkeringshuset

Pilotprojekt inom klimatneutralt byggande och del av branschinitiativet LFM30

Typ av projekt: Parkeringshus för både bil och cykel samt lösningar för olika delningsfunktioner inom mobilitet.
Byggaktör: P-Malmö
Arkitekt: Lloyd’s Arkitektbyrå AB
Inflyttning: våren 2022
Fastighet: Farboret 1
Miljöcertifieringar: Nej, inte möjligt för parkeringshus i nuläget.

sv