$left
$middle

Sjuksalen 2

Flerbostadshus med 114 hyresrätter fördelade på tre byggnader runt en trivsam och grön gårdsmiljö. Här finns gemensam bil- och cykelpool, kollektivtrafikkort erbjuds vid inflyttning och odlingskurs inför varje säsong. Inflyttning sker våren 2024.

Byggvesta bygger 114 hyresrätter i Sege Park. Illustration: Kirsh+Dereka

Byggvesta bygger 114 hyresrätter i Sege Park. Illustration: Kirsh+Dereka

Det här utmärker projektet

Energieffektivt hus- Här finns solceller med batterilagring. Belysningen är placerad för att öka tryggheten både på gård och inne i byggnaden.

Grönskande och social bostadsgård - Här bevaras befintliga träd och det kommer finnas odlingsmöjligheter i pallkragar och växthus. Sällskapsytorna är flera - vid pergolan, grillen eller på den stora gräsytan. Inslag av återbrukade material och växter gynnar den biologiska mångfalden på gröna tak och genom vertikal grönska på cykel- och miljöhus. Regnbäddar fångar upp dagvatten till odlingsytorna.

Närvarande förvaltning - Boendevärdar i huset fungerar som en extra hand för de boende och gemensamma aktiviteter som gårdsfest och odlingskurser.

Fakta om Sjuksalen 2

Typ av projekt: 114 hyresrätter och en lokal
Byggaktör: ByggVesta
Arkitekt: Kirsh+Dereka
Inflyttning: våren 2024
Fastighetsbeteckning: Sjuksalen 2
Miljöcertifiering: kommer uppnå kraven för Miljöbyggnad Silver och troligtvis certifieras

sv