$left
$middle

Sköterskan 1

Flerbostadhus med 113 hyresrätter i en trivsam och grönskande boendemiljö. Här är fokus på odling, hållbara lösningar och samägande. Inflyttning beräknas till vintern 2022.

Visionsbild av Sköterskan 1. Illustration Liljewall Arkitekter.

Visionsbild av Sköterskan 1. Illustration Liljewall Arkitekter.

Det här utmärker projektet

Gröna miljöer – Gröna tak på komplementbyggnader, cykelförråd och miljöhus. Växter på gården för att främja den biologiska mångfalden med nektargivande växter, trästockar och holkar för insekter. Även äppelträd, rabarber, smultron och regnbäddar.

Transport – Gemensam bil- och cykelpool. Informationsinsatser till boende, välplanerade cykelparkeringar, årlig gårdsfest med cykelservice. Reskassa hos kollektivtrafiken för de första hyresgästerna som flyttar in.

Minska koldioxidavtrycket – Arbetar med ett projekt kopplat till betongens höga koldioxidutsläpp, för att minska projektets koldioxidavtryck. Möjlighet att arbeta med en mer resurseffektiv konstruktion alternativt ersätta vissa delar av cementen med exemelvis spannmjöl.

Fakta om Sköterskan 1

Typ av projekt: Flerbostadshus med 113 hyresrätter
Byggaktör: ByggVesta Arkivet AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Inflyttning: vinter 2022
Fastighetsbeteckning: Sköterskan 1
Miljöcertifiering: kommer eventuellt certifieras för Miljöbyggnad Silver