$left
$middle

Sköterskan 1

Flerbostadhus med 113 hyresrätter i en trivsam och grönskande boendemiljö. Här är fokus på odling, hållbara lösningar och samägande. Inflyttning skedde under vintern 2022/2023.

Ljusgult flerbostadshus. Ljusblå himmel bakom och grönska i bildens ena hörn.

Sköterskan 1 i Sege Park. Foto: Lasse Olsson

Det här utmärker projektet

Gröna miljöer

Gröna tak på komplementbyggnader, cykelförråd och miljöhus. Växter på gården för att främja den biologiska mångfalden med nektargivande växter, trästockar och holkar för insekter. Även äppelträd, rabarber, smultron och regnbäddar.

Transport

Gemensam bil- och cykelpool. Informationsinsatser till boende, välplanerade cykelparkeringar, årlig gårdsfest med cykelservice samt reskassa hos kollektivtrafiken för de första hyresgästerna som flyttade in.

Minska koldioxidavtrycket

Projektets koldioxidavtryck minskades genom arbete med ett projekt kopplat till betongens höga koldioxidutsläpp. Detta projekt innebar möjligheter att arbeta med en mer resurseffektiv konstruktion alternativt ersätta vissa delar av cementen med exempelvis spannmjöl.

Ljusgult flerbostadshus sett snett uppifrån, solpaneler på taket.

Solpaneler på taket i Sköterskan 1. Foto: Lasse Olsson

Fakta om Sköterskan 1

Typ av projekt: Flerbostadshus med 113 hyresrätter
Byggaktör/byggherre: HållBo Sköterskan AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Inflyttning: vinter 2022/2023
Fastighetsbeteckning: Sköterskan 1
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver 3.1 samt Svensk Trygghetscertifiering

sv