$left
$middle

Stockrosen

MKB:s Stockrosen är ett flerbostadshus med 69 hyresrätter och 5 lägenheter för LSS boende. Här kommer det att finnas takterrass med växthus och möjlighet att odla, tillgång till en gemensam lokal, gästlägenhet och cykelverkstad. Lådcykelpool och bilpool ingår också.

Illustration av MKB:s projekt Stockrosen i Sege park av Chroma Arkitekter.

Illustration av MKB:s projekt Stockrosen i Sege park av Chroma Arkitekter.

Det här utmärker projektet

Energi– Solceller anläggs på taket.
Sociala ytor - Växthus på takterrass och planteringskragar för att stärka den sociala samvaron.
Vatten– Dagvattenmagasin kopplas på dagvattnets system i markplan och på takterrass. Det bromsar stora flöden vid skyfall, ger en klimatsmart bevattning och avspolning utomhus. varje hushåll har en individuell mätning och debitering av varmvatten och kallvattenförbrukning.

Fakta om Stockrosen

Typ av projekt: Bostadshus med 69 hyresrätter
Byggaktör: MKB fastighets AB
Arkitekt: Chroma Arkitekter
Inflyttning: årsskiftet 2023/2024
Fastighetsbeteckning: Behandlingen 2
Miljöcertifiering: Nej

sv