$left
$middle

Enkäter för byggaktörer

Genom att skicka in information om ditt byggprojekt i Malmö, bidrar du till uppföljningen av stadens övergripande miljömål. Dina svar ger oss även underlag för kommande dialoger och samarbeten.