Klimat och miljö

Malmö stad har under många år tagit ett stort ansvar för att driva en hållbar utveckling med målsättningen att vara en ledande miljöstad. Det pågår insatser och förbättringar inom klimat- och miljöområdet för att kunna skapa en stad med goda livsvillkor för alla.

Innehåll