Hållbara stadsdelar

Malmö stad har under många år tagit ett stort ansvar för att driva en hållbar utveckling med målsättningen att vara en ledande miljöstad. Utvecklingen av nya stadsdelar med hög klimat- och miljöprofil har varvats med satsningar i befintliga bostadsområden.

Innehåll