Avslutade aktiviteter

Här finns information om de olika aktiviteter som Miljöbyggstrategi för Malmö har varit involverade i under åren.

Aktiviteter 2018

9/10 var det Solkväll hos BID Sofielund/Seved.

Kvällen ägnades åt förnyelsebar energi med fokus på solenergi i den befintliga staden. Föreläste gjorde bland annat stadsbyggnadskontorets miljöbyggstrateg Maria Olsbäck tillsammans med miljöförvaltningens energi- och klimatgrådgivare Joakim Nytorpe och Paula Björk. Tillsammans informerade de om bland annat Malmö stads Solguide med solpotentialskarta.

10/9 erbjöd Malmö stad en öppen föreläsning om solel och laddstolpar med Lars Andrén.

Malmö stads energi- och klimatrådgivning anordnade en kostnadsfri föreläsning om dagens förutsättningar för att installera lönsamma solcellsanläggningar. Lars Andrén, en av landets mest anlitade energiföreläsare, han är ordförande i Svensk solenergi och känns också igen från Vi i Villas expertpanel, gav tips om solceller och laddstolpar till villaägare och bostadsrättsföreningar.

Malmö stad presenterade även Solguiden, en kostnadsfri tjänst för den som vill sätta upp solceller eller solfångare på sin fastighet. 

På bild: Ulrica Melin, Maria Olsbäck och Joakim Nordqvist. Foto: Lotta Solding

Den 13 april anordnades frukostseminarie hos Malmö stads miljöförvaltning i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU).

Temat för seminariet:

"Vad finns att beakta när man bygger för en hållbar stad?"

Med klimatstrateg Joakim Nyqvist, miljöförvaltningen, som moderator fick åhörarna höra om hur Malmö stads arbete med hållbart byggande hela tiden utvecklas. 

Bland annat informerade miljöbyggstrateg Maria Olsbäck från stadsbyggnadskontoret om hur det första året med nya "Miljöbyggstrategi för Malmö" har gått och vilka lärdomar som gjorts på den korta tiden. Därefter presenterade två studenter från Malmö Universitet, Sofie Öfver och Ulrica Melin, sina arbeten där de studerat hur byggherrarna arbetat med hållbarhetsambitioner och de sen förverkligat dem i sina projekt. Seminariet rundades sedan av med gemensam frågestund.

Aktiviteter 2017

Stadsbyggnadskontorets soldag 2017 innehöll bland annat en workshop som gav mycket feedback till stadens fortsatta arbetet inom solenergi.

 

Den 8 september anordnades en seminarie- och workshopsdag  i stadshuset i Malmö med fokus på solenergi och hur man kan anpassa olika solpanellösningar till den befintliga arkitekturen i staden.

Dagen var ett samarbete mellan miljöbyggstrategin och Malmö stads pågående solguidesprojekt. Staden presenterade bland annat det system som föreslås användas för bedömning av lämpliga paneler i den befintliga stadsmiljö. Verktyget, Leso QSV Method, har tagits fram av bland annat doktor Maria Cristina Munari Probst, verksam vid Architect école polytechnique fédérale de Lausanne. På seminariet föreläste Maria Cristina Munari Probst, Maria Wall arkitekt Lunds Universitet och Johan Nyqvist verksamhetsledare Solar Region Skåne.

Deltagare från flera olika yrkesgrupper var med vilket resulterade i flera intressanta diskussioner utifrån olika infallsvinklar. Workshopens resultat används sedan i det fortsatta arbete med solguidesprojektet.