Avslutade utvecklingsprojekt

Miljöbyggstrategi för Malmö är en del av Malmö stads utvecklingsverktyg inom hållbart byggande. Därför deltar stadsbyggnadskontorets miljöbyggstrateger i flera av stadens utvecklingsprojekt för att uppmärksamma frågor inom hållbart byggande.

Avslutade utvecklingsprojekt 2018

Solguide för Malmö

Projektet var ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen under hösten 2017 och vår/höst 2018. Syftet med projektet var att underlätta hanteringen av solenergianläggningar i staden. Resultatet blev samlingsplattformen "Solguiden" där information om solenergi samlades på ett ställe med en tillhörande solpotentialskarta. Solpotentitalskartan möjliggör för fastighetsägare att testa hur förutsättningarna för solenergi ser ut just för deras fastighet.

Solguidesportalen med solpotentialskartan finns tillgänglig sedan 1 augusti 2018.

Avslutade utvecklingsprojekt 2017

Miljöbyggstrategi för Malmö har under 2017 ingått i ett samarbete med organisationen Sweden Green Building Council (SGBC) och deras utvecklingsprogram Citylab action. Du kan läsa mer om projektet i Sege Park.