Enkäter

Syftet med enkäterna är delvis att få information om vad som händer i byggprojekten runt om i staden. Informationen gör också det möjligt att följa upp stadens övergripande miljömål.

OBS!

Ni som deltar i Miljöprogram Hyllie ska använda "Enkäter Miljöprogram Hyllie".


Ni som deltar i Sege Park ska använda "Enkäter Sege Park".

Att besvara enkäterna är frivilligt. Staden hoppas att byggprojekten gärna deltar som ytterligare ett led i att stärka samarbetet med staden. Med hjälp av enkäterna kan vi bland annat se om det finns specifika områden där ni som byggherrar önskar att staden skulle kunna bidra med någon form av stödfunktion. Enkäterna kan också utgöra grunden till framtida byggherredialoger.

Frågorna i enkäten är utformade efter stadens miljömål och era svar kommer utgöra grunden för eventuella projektdialoger. Era svar kommer också kunna användas som ett underlag för hur staden och byggherrarna samarbetat i de olika projekten i strävan att nå de högt satta miljömålen för Malmö stad.

Utmärkelsen Gröna Lansen delas ut varje år till den byggnad eller projekt som bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande i Malmö.

Gröna Lansen

Utmärkelsen Gröna Lansen delas ut varje år till den byggnad eller projekt som bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande i Malmö.

Alla färdigställda projekt som deltar i Miljöbyggstrategi för Malmö deltar i nomineringen till Gröna Lansen.Här hittar ni mer information och själva enkäterna: "Enkät för nybyggnation och ombyggnation".


Handlar ert projekt om befintlig stadsmiljö där ni till exempel vill installera solenergi? Kontakta oss på stadsbyggnadskontoret så hjälps vi åt att anpassa samarbetet utifrån projektets förutsättningar.