Enkät nybyggnation och ombyggnation

Enkäterna fokuserar på nybyggnationsprojekt och ombyggnadsprojekt. Enkäterna fylls i digitalt.

Färdigställda projekt som har varit med i Miljöbyggstrategi för Malmö blir automatiskt nominerade till stadsbyggnadskontorets miljöpris, Gröna Lansen.

Frågorna är uppdelade på två enkäter.

Enkät 1

Den första enkäten besvaras under markanvisnings- eller planeringsprocessen eller i samband med inlämning av bygglovsansökan. Enkäten ger också möjligheten att lämna egna kommentarer och önskemål.

Enkät 2

Den andra enkäten besvaras efter att projektet har meddelats slutbesked det vill säga när själva byggprocessen har avslutats. Projekt följas sedan upp av stadsbyggnadskontoret på olika sätt beroende på projektets karaktär.

Presentation av projekt

Deltagande projekt presenteras på hemsidan under rubriken "Projekt nybyggnation". Där finns information om projektets ambitioner och efter projektet avslutats kommer slutresultatet att inkluderas i projektpresentationen.

Här hittar du båda enkäterna i word-format (.docx):

 

Enkät 1 nybyggnation och ombyggnation (word, 57.8 kB)

 

Enkät 2 nybyggnation och ombyggnation (word, 59.8 kB)

 

Skicka sedan in den ifyllda enkäten via e-post till: stadsbyggnadskontoret.MBStrat@malmo.se

 

OBS! Enbart enkätsvar kan skickas in till denna postlåda.