Bakgrund till Miljöbyggstrategi för Malmö

Förutsättningarna för hållbart byggande förändras över tid. Numera är det frivilligt för byggprojekten att delta i Miljöbyggstrategi för Malmö. Och hemsidan är tillgänglig för alla som är intresserade.

Miljöarbetet i Malmö stad förändras ständigt för att hålla jämna steg med samhällets utveckling och förutsättningar. I dag är miljöfrågan med från början i de flesta av stadens byggprojekt som en självklar del i byggprocessen, men vi behöver bli ännu bättre. Behovet av kommunens stödfunktioner har däremot förändrats över tiden. Byggprojekten har efterfrågat ett nytt sätt för frivilligt samarbete med fokus på att höja projektens miljöambitioner och främja kunskapsutbyte inom miljö och tekniska lösningar.

Öppet för alla

Stadens invånare ges numera samma möjlighet som byggprojekten att inspireras av goda exempel inom olika områden som exempelvis energi och dagvattenlösningar eller liknande. Vem som helst inom Malmö kommun som har ett större klimatanpassningsprojekt har möjlighet att delta.

Det finns även en separat rubrik för dig som är villaägare, "Tips för dig som är villaägare" där vi samlar information som skulle kunna passa för den typen av bebyggelse.

Tänk dock på att ni byggherrar som har ett tecknat avtal om att ert projekt ska följa Miljöbyggprogram SYD fortsatt ska rapportera i Miljöbyggprogram SYD. Och för er byggherrar i Hyllie gäller fortsatt Miljöprogram Hyllie.