Föregångare inom hållbart byggande

Utvecklingen går framåt men det kan också vara bra att ha lite koll på vad som lett fram till dagens metoder. Här hittar ni historien kring Malmö stads väg fram inom miljöbyggsektorn.

Malmö stad har länge arbetat för och strävat mot en hållbar stad för alla malmöbor. Miljöarbetet tog ordentlig fart när den europeiska bostadsmässan Bo01 arrangerades 2001 i Västra Hamnen i Malmö. Då arbetade staden med "Det goda samtalet" inom Boverkets Bygga Bo-dialoger och "Ekologiskt hållbart byggande i Malmö" för att få med miljöfrågorna i stadsplaneringen och under byggnationsprocessen. Läs mer under rubrikerna "Det goda samtalet om Flagghusen" och "Ekologiskt hållbart byggande i Malmö".

År 2009 beslutade kommunfullmäktige att ett nytt program, Miljöbyggprogram SYD, skulle användas för all nybyggnation på stadens mark. Programmet togs fram i ett samverkansarbete mellan Malmö stad och Lunds kommun samt Lunds Universitet. All nyproduktion med kommersiellt syfte på stadens mark förpliktigade sig att delta i programmet. Projekten redovisade sina miljöambitioner utifrån i förväg bestämda kriterier och deras ambitioner följdes sedan upp efter bygglov och efter 2 års drift. Du kan läsa mer under rubriken  "Miljöbyggprogram SYD".