Det goda samtalet om Flagghusen

Under planeringen och byggnationen av kvarteret Flagghusen i Västra hamnen bjöd Malmö stad in byggherrarna till projektet "Det goda samtalet" inom ramen för Boverkets Bygga Bo-dialog. 

 

Flagghusen i Västra Hamnen. Foto: © Malmö stad/ Malmö stads bildbank

Planeringsmetoden tog sin utgångspunkt i dialog mellan aktörerna och frivilliga överenskommelser. Deltagarna träffades regelbundet mellan åren 2004 till 2008 i workshops, seminarier, föreläsningar och olika arbetsgrupper.

 

Är du intresserad av att veta mer om projektet kan du läsa boken "Det goda samtalet om Flagghusen"- en uppföljning av samarbetet (pdf, 35.8 MB).


Du kan även hämta skriften "39 Goda exempel på Hållbart byggande ifrån Bygga-bo-dialogen" (pdf, 5 MB) som nedladdningsbar pdf. Flagghusen är med som Malmö stads exempel inom projektet Bygga-bo-dialogen.