Ekologiskt hållbart byggande i Malmö

Ekologiskt hållbart byggande i Malmö var Malmö stads första program för resurseffektivt och miljöanpassat byggande vid nybyggnation av bostäder. Programmet bestod av två skrifter.


Del 1 - Policy.

Här beskrevs Malmö stads övergripande mål för en långsiktigt hållbar utveckling, dåvarande övergripande lagstiftning och statliga miljökvalitetsmål. Det fanns även med en beskrivning om hur programmet skulle användas i byggprocessen samt vilka åtta sakområden som omfattades av programmet. Du hittar Del 1 som nedladningsbar pdf längst ner på sidan.


Del 2 - Åtgärdskatalog.

Här fanns de olika sakområdena presenterade i olika åtgärdsrutor med möjlighet för byggherren att lägga till kompletteringar. Du hittar Del 2 som nedladningsbar pdf längst ner på sidan.
Här kan du ladda ner programmet i pdf-format:

"Ekologiskt Hållbart byggande del 1" (pdf, 2 MB)

"Ekologiskt hållbart byggande del 2" (pdf, 378.9 kB)