Miljöbyggprogram SYD

Programmet var Malmö stads miljöbyggprogram från 2009 fram tills 1 januari 2015. Det finns fortfarande byggprojekt som berörs av Miljöbyggprogram SYD på grund av tidigare avtal. Programmet håller på att fasas ut efter hand och ersätts på sikt av Miljöbyggstrategi för Malmö.

 

Miljöbyggprogram SYD har byggts upp utifrån sex stycken olika kärnområden. Inom varje kärnområden finns tre olika ambitionsnivåer (A, B och C) där A är högsta nivån. Byggherren sätter själv sin ambitionsnivå. 

Vid två olika tillfällen under byggprocessen gör byggherren inrapporteringar. Vill du veta mer om programmet och se vilka projekt som ingår kan du besöka www.miljobyggprogramsyd.se.


Malmös kommunfullmäktige beslutade 22 juni 2016 att Miljöbyggprogram SYD ska fasas ut och på sikt ersätts av Miljöbyggstrategin.


Tänk dock på att ni byggherrar som har ett tecknat avtal om att ert projekt ska följa Miljöbyggprogram SYD fortsatt ska rapportera ert projekt i Miljöbyggprogram SYD så länge inget annat har meddelats.

Är du intresserad av mer inspiration och goda exempel från Malmö-Lundregionen så rekommenderar vi dig att ladda ner och läsa inspirationsskriften "Att bygga hållbart - goda exempel från Lund och Malmö" (pdf, 4.6 MB).