Energi

Hur kan man göra för att effektivisera sin energianvändning? Vad ska man tänka på när det gäller solenergi? Hur har andra gjort? Här kommer vi samla information och exempel på projekt som har haft ett tydligt fokus på energiområdet. Här hittar du också Miljöbyggprogram Syds information om energi.

Läs gärna om arbete med vår inspirationsfolder Energieffektivisering - fyra goda exempel i Norden som togs fram av en av våra studentmedarbetare på stadsbyggnadkontoret hösten 2016.

Är du intresserade av information kring solenergi? Läs mer här.