Energieffektivisering - fyra goda exempel i Norden

Under hösten 2016 har vi tittat närmre på fyra olika energieffektiviserade byggprojekt i Norden. Det finns både verksamhetsbyggnader och bostadshus representerade.

Med hjälp av en studentmedarbetare som var anställd på stadsbyggnadskontoret under hösten 2016 togs en inspirationsfolder fram med några nybyggnationsprojekt som haft tydlig fokus på just energieffektivisering. Förhoppningen är att foldern ska kunna fungera som inspiration till byggherrar och en intresserad allmänhet om hur man kan arbeta med energifrågorna i nybyggnation.

De goda exempel som studentmedarbetaren tittade närmre på innefattar ett bostadshus och en kontorsfastighet i Malmö, en skolbyggnad i Oslo, Norge, och ett bostadshus i Vejle, Danmark.