Projektexempel inom solenergi

Det händer mycket inom solenergiområdet och det kommer att synas i vår närmiljö. Vi vill därför visa upp vad olika aktörer har gjort i staden genom att visa olika projekt på den här sidan. 

  • Inom Sofielund och Seved i Malmö pågår ett solcellsprojekt med solcellsanläggningar på tak inom den befintliga staden. Du får en kort presentation av projektet i "Solen lyser över Seved och Sofielund" (pdf, 861.7 kB).
  • Inom villaområdet i Rostorp har ett pilotprojekt pågått sedan hösten 2017. Eftersom området är klassat som kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö med krav på extra hänsyn till befintliga värden. Nära samarbete pågår mellan stadsbyggnadskontoret, Malmö museum, arbetsgruppen i Rostorp samt Energikontoret i Skåne.