Fukt

Fukt

Vad behöver man tänka på när det gäller fukt? Var hittar jag information om gällande regler? Vad är en fuktsakkunnig? Flera av dessa frågor hjälper vi er att få svar på. Ni får också tillgång till Miljöbyggprogram SYDs information gällande fukt.

Det finns många saker att tänka på när man bygger våtrum och liknande. Till hjälp finns bland annat Boverkets riktlinjer (BBR) som informerar om vad som gäller. Du hittar mer information på Boverkets hemsida