Miljöbedömning av byggvaror

Var hittar jag information om miljövänliga byggprodukter? Är det dyrare att bygga med miljövänligare produkter? Här hittar ni information om olika databaser och system som tillämpas inom byggbranschen för att få koll på att byggprodukterna som används i produktionen uppfyller miljökraven.

Miljöbedömningar av byggvaror

Vanligtvis så kostar det inte mer att välja en miljögodkänd produkt. Däremot kan administrationen öka kostnaden, om det inte hanteras effektivt och därför rekommenderas tidig dialog med materialleverantörer så de har rätt produkt på plats i tid. Ett tips till entreprenörer är att avtala med sina materialleverantörer redan från början av projektet att endast leverera miljögodkända produkter. Med miljögodkända byggvaror menas produkter som byggs in i byggnaden.

Det finns flera olika system för miljöbedömning av byggvaror bland annat BASTA och Byggvarubedömningen. Därutöver finns även bedömningssystem som drivs av olika konsultföretag.

Som byggherre så kan det vara till hjälp att använda några av de olika systemen som finns för att göra lämpliga miljöbedömningar för de byggvaror som används. En mängd funktioner i systemen kan hjälpa byggherren att arbeta systematiskt. På så vis kan farliga ämnen lättare undvikas.