Byggvarubedömningen

System för miljbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening där flera av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman och tagit fram ett system för miljöbedömning av byggvaror. Tillsammans ställer de krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu för framtida generationer.

Vad innebär en produkts registering i Byggvarubedömningen?

Det görs en hållbarhetsbedömning av produktens kemiska innehåll och dess miljöpåverkan under livscykeln samt produktens sociala påverkan i leverantörsledet. Bedömningskriterierna avseende kemiskt innehåll baseras på de ingående ämnenas klassificeringsgränser enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH men också utifrån CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) vilken innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

Byggvarubedömningens hemsida

Är du intresserad och vill veta mer hittar du ytterligare information på Byggvarubedömningens hemsida.