Byggprojekt i Sege Park

Här kommer de projekt i Sege Park som deltar i Miljöbyggstrategi för Malmö att presenteras. Ni kommer hitta information om vem som bygger och vilka miljömål man valt att lägga extra fokus på. När projekten är klara kommer det läggas in mer information om hur resultatet faktiskt blev.

Än så länge har inte byggaktörerna kommit så långt att de lämnat in underlag till Miljöbyggstrategi för Malmö.

Men, du kan däremot få information om vilka som är aktörer i Sege Park.