Projekt Citylab Action - Sege Park

Citylab är ett forum för kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council. Under 2017 deltar Malmö stad med Sege Park i Citylab Action, en plattform för kunskapsutbyte med andra städer och deras ambitiösa stadsutvecklingsprojekt.

Genom att använda Sege Park i Citylab Action har Malmö stad möjlighet att lyfta utmaningar kring hur vi gemensamt med våra byggherrar och medborgare kan göra Sege Park till ny show case för hållbar stadsutveckling.

På kommande träffar och workshops under året kommer vi i diskussioner med andra stadsutvecklingsprojekt bland annat från Lund, Norrköping och Stockholm diskutera hur hållbarhetsstrategin för Sege Park kan implementeras i praktiken. Vilka konkreta åtgärder anses vara mest effektiva för att främja samutnyttjande, ökad produktion och användning av förnybar energi eller hur vi kan använda oss av ekosystemtjänster.

En viktig utgångspunkt för Citylab Action är att skapa samverkan mellan medverkande aktörer med syftet att få projektet att fånga upp centrala frågor, identifiera aktörer och kompetenser som behöver samarbeta och få dem att prioritera en hållbar stadsutveckling.

Är du intresserad av att läsa mer om Citylab Action, kan du få mer information på Sweden Green Building Council hemsida och den hittar du här.

Om du vill veta mer om stadsutvecklingsprojektet Sege Park, kan du läsa mer här.