Gröna trädgården ger tillbaka

Om man ger trädgården bra förutsättningar kan den till exempel hjälpa till att minska risken för att din fastighet översvämmas vid regn. Här finns lite tips om vad du skulle kunna göra hemma hos dig själv.

Grönskande dagvattenhantering. Foto: © Malmö stad / Malmö stads bildbank

Det är omöjligt att stoppa skyfallen; var och en kan dock hjälpa till att minska effekterna av skyfall. Du gör en viktig insats genom att exempelvis behålla träd och att lägga gräs och singel i stället för hårda material som inte släpper igenom vatten.

5 tips – så klimatanpassar du din trädgård

1. Koppla om stuprör.
Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet från taket. Du kan lägga ränndalsplattor så att vattnet rinner bort från huset ut på gräsmattan, anlägga en stenkista dit vattnet leds i nedgrävda stuprör eller låta vattnet rinna ner i en regntunna så att du kan använda vattnet till bevattning. Oavsett vilket du väljer- kontrollera att stuprör och hängrännor är hela och sitter som de ska och rensa dem från löv och skräp. Rännsil, lövfångare och regnträtt på ränor och rör minskar risken för att det ska bli stopp.

2. Mer grönt på marken.
Mycket gröntyta och lite hårdgjorda ytor är bra i trädgården. Ett tips är att byta ut en hårdgjord yta på garageuppfarten mot grönyta eller grus. Sten eller motsvarande kan sättas för hjulspår. Plantera också gärna högre växter än gräs, till exempel blommor och buskar. Lokala och inhemska sorter brukar fungera bäst.

3. Se till att jorden har rätt hårdhet.
Jorden håller vatten bättre om den är uppluckrad och lös. Är jorden i din trädgård hårt packad kan du luckra upp den genom att blanda i kompost.

4. Inga rötter i ledningarna.
Kontrollera ditt ledningsnät så att inte rötter börjar ta sig in eller att sten och grus samlats, det kan vara början till stopp. Träd är jättebra och behövs av många olika anledningar. Man bör dock inte placera nya träd nära avloppsledningar. Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan innebär en extra stor risk för problem.

5. Ska du bygga nytt eller bygga om?
Om du tänker bygga en friggebod, ett garage eller ett cykelskjul kan det vara läge att anlägga ett grönt tak. Förutom att det är vackert har ett grönt tak många fördelar: det dämpar buller, tar upp en del av regnvattnet, tar upp och binder luftföroreningar, lockar till sig olika nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar och skalbaggar. Det isolerar dessutom byggnaden och spar därigenom energi.

Läs mer om Malmö stads arbete med skyfallsanpassning:

malmo.se/skyfall

 

VA syd har samlat en rad viktig information om översvämningar: http://www.vasyd.se/Artiklar/FAQ/FAQ-oversvamning

 

Läs mer om vad du kan göra för att minska risken för att din fastighet översvämmas vid regn: https://platsforvattnet.vasyd.se/