$left
$middle

Fördjupningsdokument till översiktsplan för Malmö

Här finns länkar till dokument som översiktsplanen hänvisar till.

Länkar till Översiktsplan för Malmö, antagen 31 maj 2018.

sv