$left
$middle

Tidigare samrådsförslag (från 2020)