$left
$middle

Öresundsmetron

Malmö stad, Köpenhamns kommun och andra aktörer vill bygga en tunnelbana mellan städerna för att avlasta Öresundsbron och för att knyta ihop Malmö och Skåne med Köpenhamns metrosystem.

sv