$left
$middle

Limhamn centrum

Längs Linnégatan i Limhamns centrum renoverar VA Syd de gamla vatten- och avloppsledningarna. Malmö stad anpassar hållplatserna för de kommande MalmöExpressen-bussarna.

Med start i juni 2023 kommer Linnégatan genom Limhamns centrum byggas om, sträckan mellan Västanväg och Kalkbrottsgatan. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara klart hösten 2024.

Preliminär tidplan för ombyggnationen

  • Juni till och med augusti 2023: Järnvägsgatan–Idrottsgatan
  • September till och med november: Idrottsgatan–Getgatan
  • December till och med januari 2024: Rondellen vid Västanväg
  • Februari till och med april: RF Bergsgatan–rondellen vid Västanväg
  • Maj till och med augusti: Järnvägsgatan till Kalkbrottsgatan

Så här förnyar vi gatan

Ombyggnationen består av dels VA Syds renovering av gamla dricksvattenledningar, dels att Malmö stad anpassar hållplatserna för de kommande MalmöExpressen-bussarna. Det kommer också planteras mer grönt på en del platser. Stöd gärna de lokala verksamheter under denna tid.

När gatan är färdigställd blir det smidigare för ännu fler att åka kollektivt till och från Limhamn.

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv