$left
$middle

Lundavägen

Lundavägens nordöstra del byggs om från hösten 2023 till våren 2024. Det ska bli grönare och enklare att resa när vi fortsätter bygget av en supercykelväg.

Arbetsområdet sträcker sig mellan Östervärns station till Sjölundaviadukten.

Detta bygger Malmö stad

  • Cykel- och gångbanor kommer breddas på södra sidan av Lundavägen från Östervärns station till Sjölundaviadukten.
  • Vägen kommer också få fler träd och förbättrade busshållplatser.
  • Antalet körfält kommer att behållas förutom vid korsningen med Vattenverksvägen där vänstersvängfälten tas bort.
  • De tre övergångsställena vid Sjölundaviadukten kompletteras med cykelöverfarter och hastighetssäkras.

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv