$left
$middle

Rådmansvången/Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatan i höjd med Rådmansvången kommer byggas om från fasad till fasad och länka ihop stadens nuvarande centrum och Möllevången på ett mer attraktivt sätt. På detta sätt förbättrar vi även andra delar av området för en bättre trygghetsupplevelse.

Södra Förstadsgatan brottas med nedskräpning, klotter, fortkörning och polisens trygghetsmätningar visar att det finns stor potential att förbättra just trygghetsupplevelsen. Enligt mätningarna upplevs även andra delar av Rådmansvången som otrygga. Ombyggnationen av Södra Förstadsgatan skapar tillfälle att även förbättra upplevelserna av dessa.

Detta bygger Malmö stad

Gatan kommer från från fasad till fasad och resultera i en stadsgata full av liv och rörelse, med bättre framkomlighet och säkerhet för cyklister och fotgängare.

Ombyggnationen är planerad att starta 2025.

Visionsbilder

Visionsbilderna är framtagna av AFRY i samarbete med Malmö stad.

 

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv