$left
$middle

Davidshallsgatan

Mellan augusti 2021 och oktober 2022 byggdes Davidshallsgatan om. Malmö stad anpassade gatan för de helelektriska MalmöExpressen-bussar samt byggde ny cykelbana. VA Syd moderniserade rören under gatan.

Aktuellt

Trädplantering planeras ske i november månad 2022.

sv