$left
$middle

Nya cykelstråk

Det ingår 14 cykelstråk – totalt cirka tre mil – inom Ramavtal 8 Storstad Malmö. Projekten planeras att genomföras successivt fram till 2031.

Malmö stad har som mål att fler ska välja cykeln i framtiden, och det finns samtidigt ett stort behov av att bygga ut och utöka kapaciteten för detta. Med delfinansieringen från staten är ambitionen att förbättra för såväl kollektivtrafiken som cykeln i gatorna, och bygga om från fasad till fasad i den mån det behövs och bedöms möjligt. Med de cykelsatsningar som ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö binder vi ihop staden ännu mer. Fler får då möjlighet att resa hållbart i hela det växande Malmö. Fler cykelbanor bidrar även till ökad framkomlighet och säkerhet för den som cyklar.

Analysera behov och genomförbarhet

Redan i Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019 manifesterades det stora behovet av att bygga ut cykelnätet i staden, genom att peka ut sammanlagt 30 mil cykelbanor som avsågs byggas under perioden. Inriktningen för dessa var att de till merparten följde huvudvägnätet där det saknades cykelinfrastruktur. Ett antal objekt hann aldrig genomföras under cykelprogrammets projekttid. Istället togs de med i Ramavtal 8 Storstad Malmö, då de följer samma ”korridorer” som kollektivtrafiklinjerna.

De cykelbanor som är markerade i kartan är dessa ”korridorer”. Men om och hur ett cykelobjekt längs med ett kollektivtrafikstråk blir verklighet, bestäms först efter att behovet och genomförbarheten analyserats, och det fattats ett politiskt beslut.

Karta över området