Undersökningar om resvanor

Hur transporterar vi oss inom Malmö och vår region? Med fem års mellanrum genomförs en resvaneundersökning för att få kunskap om hur vi reser och för att analysera trafkströmningar i staden.

Traditionellt görs undersökningen med post i form av en enkät och resdagbok. Under 2018 genomfördes en digital app-baserad undersökning för att undersöka om digitala metoder kan hjälpa oss att dra slutsatser och att nå framförallt yngre grupper.