Äidinkielenopetus/ Modersmålsundervisning

Peruskoulu- ja lukioikäisillä lapsilla ja nuorilla on oikeus suomenkieliseen äidinkielenopetukseen, vaikka suomea ei puhuttaisi kotikielenä. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Barn och unga med finska som modersmål har rätt till modersmålsundervisning i skolan även om språket inte används i hemmet. Det är frivilligt att delta i undervisningen.

Suomen kielen opetusta tulee järjestää jokaiselle sitä pyytävälle ruotsinsuomalaiselle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle oppilasmäärästä ja lähtötasosta riippumatta sillä edellytyksellä, että käytettävissä on pätevä opettaja.

Myös lukioikäisillä nuorilla on oikeus suomenkieliseen äidinkielenopetukseen, jos heidän kielitaitonsa on tarpeeksi hyvä. Jos kielitaitovaatimus ei täyty, on oppilaalla mahdollisuus opiskella suomea valinnaisena kielenä. Kielenopetuksen toteuttamiseksi vaaditaan tällöin vähintään viiden oppilaan ryhmäkoko.

Jos haluat, että lapsesi saa suomenkielistä äidinkielenopetusta, ota yhteyttä suoraan lapsesi kouluun.

Skolan är vid efterfrågan skyldig att anordna finskundervisning till varje enskild sverigefinsk elev, så länge det finns en lämplig lärare. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Även gymnasieelever har rätt till finskundervisning om de har tillräckligt goda kunskaper i språket. Om kravet inte uppfylls, kan gymnasieelever läsa finska som valfritt språk. Detta förutsätter dock att minst fem elever önskar sådan undervisning.

Om du vill att ditt barn ska läsa finska i skolan måste du anmäla detta till skolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-05-02 15:12