$left
$middle

Hinnat ja maksut

Malmön kaupunki noudattaa esikoulu- ja muiden lastenhoitomaksujen osalta enimmäismaksusääntöjä.

Lapsesta tai lapsista perittävä maksu lasketaan kotitalouden kuukausittaisten ansiotulojen perusteella. Ansiotuloksi katsotaan esimerkiksi kuukausipalkka ennen veroja. Jos et jätä kunnalle ilmoitusta tuloistasi, tai jos emme voi vahvistaa jättämiäsi tietoja, sinulta veloitetaan enimmäismaksu.

Jos ansiotulosi ovat ilmoittamaasi summaa korkeammat, voit joutua maksamaan lisämaksun jälkikäteen.

Hoitomaksun suuruuteen vaikuttavia tuloja ovat esimerkiksi:

 • bruttopalkka (ennen veroja)
 • vanhempainraha
 • eläke (ei lapseneläke)
 • sairauskorvaus
 • työttömyyskorvaus

Seuraavia tukia ja avustuksia ei lasketa ansiotuloiksi.

 • toimeentulotuki
 • asumistuki
 • asuntoavustus
 • lapsilisä
 • opintoraha (tuki ja laina)

Useamman lapsen samanaikainen hoito

Hoitomaksu veloitetaan samanaikaisesti enintään kolmesta esikouluun, vapaa-ajankotitoimintaan tai pedagogiseen hoitoon osallistuvasta lapsesta. Neljännen lapsen hoidosta ei veloiteta mitään.

"Ensimmäiseksi lapseksi" katsotaan aina nuorin lapsista hoitomuodosta riippumatta. Tällöin vanhimman lapsen osallistumisesta ei tarvitse maksaa mitään, jos toimintaan osallistuvia lapsia on enemmän kuin kolme.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00

Enimmäismaksu

Lastenhoitopalvelujen asiakasmaksuille on määritelty maksukatto. Jos bruttotulosi ylittävät 42 760 kruunua kuukaudessa, tulee sinun maksaa lastenhoitopalveluista enimmäismaksun suuruinen summa. 

Esikoulupaikan enimmäismaksu on:

 • 1 313 kruunua kuukaudessa ensimmäisen lapsen osalta
 • 875 kruunua kuukaudessa toisen lapsen osalta
 • 438 kruunua kuukaudessa kolmannen lapsen osalta

Vapaa-ajankodin enimmäismaksu on:

 • 875 kruunua kuukaudessa ensimmäisen lapsen osalta
 • 438 kruunua kuukaudessa toisen lapsen osalta
 • 438 kruunua kuukaudessa kolmannen lapsen osalta

Jos maksujen suuruuteen vaikuttavat ansiotulosi ovat alle 43 760 kruunua kuukaudessa, maksusi määräytyy erillisen prosenttitaulukon mukaisesti.

Lue lisää täältä: Avgifter för förskola och fritidshem

Toimita tiedot tuloistasi Malmön kaupungille

Kun lapsesi aloittaa esikoulussa, vapaa-ajankodissa tai pedagogisessa hoidossa, sinun tulee täyttää lomake "inkomstanmälan för barnomsorg" ja lähettää se veloitusyksikköön (debiteringsenheten). Lomakkeen löydät lomakesivultamme.

Jos et toimita kunnalle ilmoitusta tuloistasi, sinulta peritään enimmäismaksu.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Malmö stad använder sig av reglerna för maxtaxa när det gäller avgifter för förskola och annan barnomsorg.

Avgiften som du betalar för ditt/dina barn baseras på hushållets inkomster per månad. Exempelvis en månadslön innan skatt räknas som en förvärvsinkomst. Om du inte gör en inkomstanmälan eller om vi inte kan bekräfta dina lämnade uppgifter får du betala full avgift för ditt barn enligt maxtaxan.

Om din inkomst är högre än beloppet som du har angivit får du betala mellanskillnaden i efterhand.

Exempel på inkomster som påverkar avgiftens storlek:

 • bruttolön (före skatt)
 • föräldrapenning
 • pension
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning

Följande räknas inte som inkomster:

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • barnbidrag
 • studiemedel (lån och bidrag)

Barnomsorg för flera barn

Du debiteras för max tre barn som samtidigt deltar i verksamheter på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För fjärde barnet betalar du ingenting.

Yngsta barnet räknas alltid som första barnet oavsett verksamhetsform. I sådana fall behöver du inte betala något för det äldsta barnets verksamhet om fler än tre barn deltar i verksamhet.

en