Esikoululuokka ja koulun valitseminen

Näiltä sivuilta löydät tietoa esikoululuokasta ja koulun valitsemisesta.

Esikoululuokka

Lapsellesi tarjotaan paikkaa esikoululuokasta sen vuoden syksynä, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Esikoululuokan voi joissakin tapauksissa aloittaa jo aikaisemmin kevätlukukauden aikana. Jos haluat, että lapsesi aloittaa esikoulun tammikuussa, ota yhteyttä esikouluun/kouluun viimeistään edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Esikoululuokka ei ole pakollinen, mutta suurin osa vanhemmista haluaa lapsensa osallistuvan opetukseen. Esikoululuokka toimii luontevana siltana esikoulun ja peruskoulun välillä.

Esikoululuokassa vietetään vähintään kolme tuntia päivässä. Osallistuminen on maksutonta. Iltapäiväksi lapselle voidaan tarvittaessa järjestää paikka vapaa-ajan kodista (fritidshem).

Esikoululuokka kunnallisessa koulussa

Paikkaa tarjotaan asuinpaikkaasi lähellä olevasta koulusta. Kutsu lähetetään helmikuussa.

Esikoululuokka yksityisessä koulussa

Myös yksityiset koulut voivat järjestää esikouluopetusta.

Koulun valitseminen

Vapaan kouluvalinnan ansiosta saat itse päättää, mitä koulua toivot lapsesi käyvän. Valinnanvapaus koskee koko peruskoulua esikoululuokasta yhdeksänteen luokkaan saakka.

Löydä kotikoulusi

Lapsesi täyttäessä kuusi vuotta hänelle tarjotaan paikkaa esikoululuokalta. Paikkaa tarjotaan syyslukukaudelta lähtien lapsen asuinpaikan lähellä sijaitsevasta koulusta, jota kutsutaan kotikouluksi (hemskola). Tämä koskee myös ensimmäisen luokan aloittavia lapsia, jotka eivät ole olleet esikoululuokalla.

Voit koska tahansa tehdä hakemuksen lapsesi koulun vaihtamisesta. Kun paikka on myönnetty, se säilyy opintojen loppuun saakka. Voit hakea lapsellesi paikkaa joko kunnallisesta tai yksityisestä koulusta.

Yksityiseen kouluun hakeminen

Yksityisillä kouluilla on omat hakumenettelynsä. Paikan myöntäminen saattaa perustua esimerkiksi jonotusnumeroon. Ota yhteyttä valitsemaasi kouluun saadaksesi lisää tietoa kyseisen koulun hakusäännöistä.

Förskoleklass och skolval

På dessa sidor hittar du information om förskoleklass och skolval.

Om du vill anmäla ditt barn till finskaundervisningen kan du fylla i och skriva ut ansökan här:

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan (PDF, 63,9 kB).

Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år erbjuds ni en plats i förskoleklass.

I vissa fall kan barnet redan börja i förskoleklass under vårterminen. Om du vill att ditt barn ska börja i förskolan i januari ska du kontakta förskolan/skolan senast i slutet av september föregående år.

Förskoleklass är inte obligatoriskt men de flesta föräldrar vill att deras barn deltar i undervisningen. Förskoleklass fungerar som en naturlig brygga mellan förskolan och grundskolan.

Förskoleklass omfattar minst tre timmar per dag. Det är kostnadsfritt att deltaga. Vid behov kan en plats på fritidshem anordnas för ditt barn under eftermiddagarna.

Förskoleklass i kommunal skola

Ni erbjuds en plats på en skola i närheten av er bostad. En inbjudan skickas i februari.

Förskoleklass i en fristående skola

Även fristående skolor anordnar förskoleundervisning.

Du kan ansöka om en plats här

Valet av skola

Det fria skolvalet innebär att ni får själva besluta vilken skola ni vill att ert barn ska gå i. Skolvalet omfattar hela grundskolan från förskola till nionde klass.

Hitta din hemskola

När ditt barn fyller sex år kommer han/hon att erbjudas en plats i förskoleklass. Från och med höstterminen erbjuds en plats på en skola i närheten av barnets bostad som kallas hemskola. Detta gäller även barn som ska börja första klass och som inte har deltagit i förskoleklass.

Du kan när som helst ansöka om att byta skola för barnet. När en plats har beviljats behåller ni den under hela studietiden. Du kan ansöka om en plats för ditt barn antingen på en kommunal eller en fristående skola.

Att söka till en fristående skola

Fristående skolor har sina egna ansökningsförfaranden. En plats kan exempelvis beviljas baserat på ett kösystem. Kontakta önskad skola för att få mer information om deras ansökningsregler.

Gå till svenska sidor