$left
$middle

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus 6.12.2020 / Självständighetsdagsfirande 6/12/2020

Digitaalinen Suomen itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus pidetään 14.00-16.00 6.12.2020. Linkki suoralähetykseen Malmön museolta julkaistaan tällä sivulla kohta. Tapahtuma on osittain kaksikielinen. Ohjelmasta selviää millä kielellä mikäkin ohjelman osa esitetään. Lisää tietoa ohjelmasta löytyy tästä alta. 

Digitalt firande av Finlands självständighetsdag hålls 14.00-16.00 den 6/12 2020. Länk till direktsändning från Malmö museer publiceras snart på denna sida. Arrangemanget är delvis tvåspråkigt. I programmet förtydligas vilket språk respektive programpunkt framförs på. Mer information om programmet följer nedan.

OHJELMA

14:00 Johdantopuhe - Frida Trollmyr
Frida Trollmyr on Malmön kaupungin kunnanneuvos ja vastaa kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvistä kysymyksistä. (ruotsiksi)

14:10 Musiikkia
Carita Akka Vainikka (laulu), Janko Moreno (haitari) och Johannes Bergil (saxofoni). (suomeksi)

Carita Akka Vainikka on suomalais-saamelainen, Ruotsissa asuva laulaja. Hänen musikaaliset juurensa löytyvät ranskalaisesta chansonista, klezmeristä, balkanilaisesta ja romanimusiikista, gypzy jazzista ja suomalaisesta tangosta. Hän tekee yhteistyötä monen muusikon kanssa ympäri maailmaa ja on esiintynyt monessa maassa. Lisää tietoa tulee

14:25 Luento: Göran Larsson - ”Suomi ja Skånenmaa sodassa ja rauhan aikaan"
Luento kertoo siitä miten suomalaisia tuli Suomesta Skåneen, ja miten he asettuivat aloilleen satojen vuosien mittaan, kun alueesta tuli osa Ruotsi-Suomen valtakuntaa Roskilden 1658 rauhan jälkeen.

Göran Larsson on senior advisor kulttuurihallinnolla ja oli aikaisemmin Malmön museon johta. (ruotsiksi)

14:45 Luento: Susanna Alakoski - "Suomi sydämessäni"
Se on vaan niin. Sydämessä on Suomi. Jälkeen jätetty paikka, salaisuus. Johon on suhtauduttava ja palattava. Susanna Alakoski kertoo kirjoittamisestaan ja Suomesta ja suomalaisesta taustastaan.

Susanna Alakoski on kirjailija ja näytelmäkirjailija. Hän debytoi 2006 romaanilla Sikalat, joka palkittiin August-palkinnolla ja josta tehtiin näytelmä ja elokuva. Pumpulienkeli, neljäosaisen romaanisarjan ensimmäinen osa, on Susanna Alakosken ajankohtainen kirja. Lue lisää hänen teoksistaan osoitteessa susannaalakoski.se. (ruotsiksi)

15:25 Elina Masalin - koko perheen minikonsertti
Elina Masalin on suomalainen, Malmössä asuva muusikko. Hän toteuttaa musiikin useamman soittimen, kuten huilun, ukulelen ja kosketinsoittimen sekä digitaalisen ohjelmiston avulla. Elina esittää koko perheen minikonsertin, jossa yhdistyy suomalainen sanataide ja musiikki.
Konsertissa kuullaan uusia sovituksia vanhoista suomalaisista lauluista sekä kansanloruja ja -runoja, joita elävöittävät ja rytmittävät äänimaisemat, ääniefektit ja melodiat. (suomeksi)

15:55 Loppusanat - juontaja Sanna Jälevik (suomeksi ja ruotsiksi)

16:00 Suoralähetys loppuu

Juontaja: Sanna Jälevik, Malmön kaupungin kehityssihteeri ja suomen kielen hallintoaluekoordinaattori.

---

PROGRAM

14:00 Inledningstal av Frida Trollmyr

Frida Trollmyr är kommunalråd för kultur och fritid, Malmö stad. (på svenska)

14:10 Musik

Carita Akka Vainikka (sång), Janko Moreno (dragspel) och Johannes Bergil (saxofon). (på finska)

Carita Akka Vainikka är en finsk-samisk sångerska, bosatt i Sverige, med musikaliska rötter i fransk chanson, klezmer, romsk och Balkan musik, gypsy jazz och finsk tango. Idag samarbetar hon med flera musiker runt världen och har framträtt i olika länder. Mer info kommer

14:25 Föreläsning av Göran Larsson - ”Finland och Skåneland i krig och fred”

Föreläsningen är en historiskt tillbakablick som handlar om hur människor från Finland i olika sammanhang kom till Skånelandskapen och slog sig ned här under århundraden närmast efter freden i Roskilde 1658 då området blev en del av det svensk-finska riket. Göran Larsson är senior advisor vid Kulturförvaltningen och tidigare museichef för Malmö Museer. (på svenska)

14:45 Föresläsning av Susanna Alakoski - "Finland i mitt hjärta"

Det bara är så. I hjärtat är Finland. En efterlämnad plats, en gåta. Att förhålla sig, att återvända till. Susanna Alakoski berättar om sitt författarskap och sin anknytning till Finland och det finska.

Susanna Alakoski är författare och dramatiker och debuterade 2006 med romanen Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och både blev pjäs och film. Alakoski är aktuell med Bomullsänglen, del ett i en romansvit om fyra böcker. Läs mer om Susanna Alakoskis författarskap på susannaalakoski.se. (på svenska)

15:25 Elina Masalin - minikonsert för hela familjen

Elina Masalin är en finsk musiker som bor i Malmö. Hon skapar musik genom att använda sig av olika instrument, såsom flöjt, ukelele, klaverinstrument samt med hjälp av digitala program. Elina Masalin framför en minikonsert för hela familjen, i vilken finskt ordkonst och musik binds samman. Under konserten hörs nya arrangemang av gamla finska sånger och folkloristiska ramsor och dikter, som levandegör och skapar rytm i ljudlandskapen, ljudeffekterna och i melodierna. (på finska)

15:55 Avslutande ord av moderator Sanna Jälevik (tvåspråkigt)

16:00 Direktsändning avslutas

Moderator: Sanna Jälevik, utvecklingssekreterare på stadskontoret, Malmö stad, och samordnare för arbetet med finskt förvaltningsområde.

Kontakta oss

en