$left
$middle

Tule mukaan vaikuttamaan

Haluatko vaikuttaa asioihin? Täältä löydät lisää tietoa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksistasi.

Tietoa Malmön kaupungin organisaatiosta. Valitse suomenkielinen tekstitys klikkaamalla puhekuplaa.

Malmöinitiativet antaa sekä asukkaille että poliitikoille mahdollisuuden keskustella ja nostaa eri asioita esille verkossa. Ehdotuksen jättäjä voi saada tukea ehdotukselleen siten, että muut käyvät allekirjoittamassa hänen ehdotuksensa.

Malmöpanelen koostuu 1600:sta paneeliin edustusperiaatteen mukaisesti valitusta Malmön asukkaasta. Paneeli saa lausua mielipiteensä poliittisista asioista ennen kuin ne siirtyvät käsiteltäviksi kunnallisiin lautakuntiin ja hallituksiin. Paneelin jäsenet täyttävät noin neljä kyselylomaketta vuosittain ja vastaukset esitellään malmo.se-sivuilla. Toisinaan jäsenet ottavat osaa myös ryhmäkeskusteluihin.

Medborgarförslag antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa sydäntäsi lähellä oleviin kysymyksiin. Voit jättää ehdotuksesi kaupunginosastasi vastaavalle lautakunnalle. Saat mahdollisuuden esitellä ehdotuksesi kaupunginosalautakunnalle henkilökohtaisesti. 

Tietoisku nuorten oikeuksista (ruotsiksi)

Kerro mielipiteesi kaupunkiympäristöstämme

Onko jokin mennyt rikki? Haluatko kertoa mielipiteesi Malmön katujen, torien tai puistojen kunnossapidosta?  Kerro mielipiteesi kaupunkiympäristöstämme.

Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, 040-344500. Palvelemme sinua ruotsiksi. Asiakaspalvelu käsittelee mm. seuraavia asioita:
• kadut
• pyörätiet
• pysäköintiasiat
• leikkipuistot
• koiranulkoilutuspaikat
• roskakorit

Jätehuolto, vesi ja viemärit

Jätehuoltoon, veteen ja viemäreihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä VA Sydiin.


Var med och påverka!

Vill du vara med och påverka? Här hittar du mer information om dina möjligheter att påverka och deltaga.

[VIDEO]

Information om Malmö stads organisation. Välj finsk undertextning genom att klicka på pratbubblan.

Malmöinitiativetger både invånarna och politikerna en möjlighet att diskutera och lyfta fram olika frågor på webben. Den som skickar in ett förslag kan få stöd genom att andra skriver under förslaget.

Malmöpanelen består av 1 600 representativt utvalda Malmöbor. Panelen får lov att uttala sig i politiska frågor innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna och styrelserna. Deltagarna i panelen fyller i ungefär fyra frågeformulär per år och svaren presenteras på malmo.se. Emellanåt deltar panelen även i gruppdiskussioner.

Medborgarförslagger dig möjligheten att påverka frågor som är angelägna för dig. Du skickar ditt förslag till den nämnd som har hand om din stadsdel. Du får möjligheten att personligen presentera ditt förslag för stadsdelsnämnden.

VIDEO

Video om ungdomarnas rättigheter (på svenska)

Läs mer

Ge oss dina synpunkter på vår stadsmiljö

Har något gått sönder? Vill du säga något om underhållet av Malmös gator, torg eller parker? Ge oss dina synpunkter på vår stadsmiljö.

Du kan också kontakta vår kundtjänst, 040-344500. Vi betjänar dig på svenska. Kundtjänsten hanterar bland annat följande:

  • gator
  • cykelvägar
  • parkeringsplatser
  • lekparker
  • hundrastplatser
  • papperskorgar

Avfallshantering, vatten och avlopp

Vid frågor om avfallshantering, vatten och avlopp kan du kontakta VA Syd.