Asunnon mukauttaminen

Jos toimintakykysi on pysyvästi rajoittunut, voit hakea tukea asuntosi mukauttamiseen. Tuen tarkoitus on helpottaa päivittäistä elämää ja mahdollistaa itsenäinen eläminen omassa kodissa.

Tukea myönnetään kohtuullisiin, asunnon kiinteiden rakenteiden mukauttamisesta koituviin kustannuksiin. Kiinteillä rakenteilla tarkoitetaan asunnon sisällä tai yhteydessä olevia rakenteita, joita asukas ei ota mukaansa muuttaessaan muualle.

Asunnon mukauttamiseen myönnetty tuki pohjautuu lakiin (1992:1574) asunnon mukauttamisesta.

Mukauttamistoimenpiteet voivat olla tarpeellisia, jotta asukas voisi esimerkiksi:

 • Liikkua asunnon sisällä
 • Huolehtia hygieniastaan
 • Päästä sisään ja ulos asunnostaan

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että mukauttamistoimenpide on tarpeellinen, ja etteivät yksinkertaisemmat keinot, kuten apuvälineiden käyttäminen, ole riittäviä.

Kuka voi hakea tukea asunnon mukauttamiseen? 

 • Henkilö, jonka toimintakyky on rajoittunut, tai jonka asuinkumppanin toimintakyky on rajoittunut.
 • Henkilö, joka on toimintakyvyltään rajoittuneen lapsen yhteishuoltaja.
 • Henkilö, joka on sitoutunut vastaamaan toimintakyvyltään rajoittuneen henkilön hoidosta ja huolenpidosta kotonaan säännöllisesti ja pitkäaikaisesti.

Voit hakea tukea, jos asut vuokralla, asumisoikeusasunnossa tai omakotitalossa. Vuokra- ja asumisoikeusasunnon mukauttamiseen vaaditaan kiinteistönhaltijan suostumus.

Tuen myöntämistä koskevat rajoitukset

 • Vaihtaessasi asuntoa voit saada tukea hintaviin sopeutustoimenpiteisiin vain, jos sinulla on erityinen syy valita juuri kyseinen asunto.
 • Tukea ei myönnetä asunnon normaalista ylläpidosta koituviin kustannuksiin.
 • Et voi myöskään saada tukea irtonaisen omaisuuden ostamiseen tai mukauttamiseen.
 • Tukea ei myönnetä vapaa-ajan asunnon, kuten kesämökin, mukauttamiseen.

Näin haet tukea

Saat hakemuslomakkeen asunnonmukauttamisyksiköstä (bostadsanpassningsenheten) tai lataamalla sen lomakesivultamme otsikon ”Bostadsanpassningsbidrag” alta. Muista täyttää sekä hakemuslomake ”Ansökan” että suostumuslomake ”Medgivande”.

Liitä hakemukseen toimintaterapeutin, lääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan laatima todistus toimintakykysi rajoittuneisuudesta ja siitä johtuvista vaikeuksista toimia ja liikkua kotona.

Hakemuskuoressa tulee olla:

 • Hakemuslomake
 • Työterapeutin, lääkärin tai muun asiantuntijan laatima todistus
 • Kiinteistönhaltijan kirjallinen suostumus (Stadsbyggnadskontoret voi ottaa yhteyttä kiinteistönhaltijaan)
 • Tarjous ja mahdolliset mukauttamissuunnitelmat piirustuksineen

Tarvittaessa asunnonmukauttamisyksikkö voi avustaa toimenpidesuunnitelman laatimisessa, sekä pyytää tarjouksia ja kiinteistönhaltijan kirjallista suostumusta.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Enheten för bostadsanpassning
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä asunnon mukauttamisesta, voit soittaa numeroon 040 341 733 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen sbk.bostadsanpassning@malmo.se. Sinua palvellaan ruotsiksi.