Neuvonpito / Samråd

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä edellyttää, että ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Malmön kaupunki neuvottelee ruotsinsuomalaisten asukkaidensa kanssa heitä koskettavista kysymyksistä neuvonpidoissa. Neuvonpidot keskittyvät tavallisesti yhteen tai useampaan alla olevista aihealueista:

  • esikoulu
  • koulu
  • vanhustenhoito
  • kulttuuri
  • viestintä

Kaikille avoimia suurneuvonpitoja järjestetään muutaman kerran vuodessa. Esikoulu-, koulu-, vanhustenhoito-, kulttuuri- ja viestintäkysymyksillä on myös omat neuvonpitoryhmänsä, joiden kanssa Malmön kaupunki kokoontuu tarvittaessa.

Samråd

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor och beslut som berör dem.

Malmö stad samråder med de sverigefinska invånarna i frågor som berör dem under samrådsmötena. Samrådsmötena inriktar sig vanligtvis på ett eller flera av områdena nedan:

  • förskolan
  • skolan
  • äldreomsorgen
  • kulturen
  • kommunikation

Några gånger om året anordnas storsamråd som är öppna för alla. Områdena förskola, skola, äldreomsorg, kultur- och kommunikationsfrågor har också egna samrådsgrupper, och möten med Malmö stad anordnas vid behov.

Kokousasiakirjat / Mötesdokumentation

2020-06-10 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (tulossa myöhemmin) / Dokumentation (pdf, 424.1 kB)

2019-09-18 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot  (pdf, 173.5 kB)/ Dokumentation (pdf, 176.2 kB)

2019-03-14 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 159.2 kB)/ Dokumentation (pdf, 182.7 kB)

2018-09-12 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 76.6 kB)/ Dokumentation (pdf, 78.2 kB)

2018-03-18 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 126.3 kB) / Dokumentation (pdf, 126.8 kB)

2017-11-26 Neuvonpito koordinaattorin virasta / Samråd om samordnartjänsten

Muistiinpanot (pdf, 101 kB) / Dokumentation (pdf, 100.7 kB)

2017-09-13 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 91.4 kB) / Dokumentation (pdf, 108.1 kB)

2017-03-15 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 161.4 kB) / Dokumentation (pdf, 170.2 kB)

2016-09-20 Neuvonpito vanhustenhoidosta / Samråd med inriktning äldreomsorg

Muistiinpanot (pdf, 53.2 kB) / Dokumentation (pdf, 53.4 kB)

2016-09-14 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot (pdf, 113.7 kB) / Dokumentation (pdf, 91.5 kB)

2016-03-31 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot / (pdf, 269.3 kB) Dokumentation (pdf, 277.5 kB)

2015-11-17 Neuvonpito vanhustenhoidon tarvekartoituksesta / Samråd om kartläggningen av behovet av äldreomsorg

Muistiinpanot / (pdf, 378.8 kB) Dokumentation (pdf, 134.1 kB) 

2015-09-29 Neuvonpito esikoulukysymyksistä / Samråd om förskolefrågor

Muistiinpanot / Dokumentation (pdf, 81.7 kB)

2015-09-03 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot / (pdf, 236.4 kB)Dokumentation (pdf, 241.3 kB)

2015-03-11 Suurneuvonpito / Storsamråd

Muistiinpanot / (pdf, 144.5 kB)Dokumentation (pdf, 141.2 kB)

Senast ändrad: 2020-06-26 13:51