Fokusalueiden neuvonpidot / Fokusområdessamråd

Kutsu suomenkielistä vanhustenhoitoa koskevaan fokusalue-neuvonpitoon / Inbjudan till fokussamråd för särskilda boenden för finsktalande

Terveys-, hoito- ja hoivahallinto kutsuu neuvonpitoon suomenkielistä vanhustenhoitoa koskien 8. kesäkuuta 2021 kello 17.30-19.00.

Päiväjärjestys:

  • Tietoa Malmön kaupungin vanhustenhoitokodeista sekä selvityksestä
  • Keskustelua suomenkielisille tarkoitetuista hoitopaikoista

Kevään fokusalue-neuvonpito tullaan pandemian takia pitämään kahdessa osassa:

  • Digitaalisesti Teamsin kautta 8.kesäkuuta kello 17.30-19.00. Ilmoita nimesi ja sähköpostitse lina.hultin@malmo.se.
  • He jotka eivät voi tai halua osallistua digitaaliseen kokoukseen voivat pyytää saada puhelinsoiton ja jättää mielipiteensä sitä kautta. Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi Taina Cronhamnille 040-344056 tai taina.cronhamn@malmo.se

---

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till fokussamråd den 8 juni 2021 med tema äldreomsorg på finska. Det är en del i en förstudie för att utreda möjligheterna med profilavdelning eller andra alternativ för finsktalande som bor på ett särskilt boende.

På grund av pandemin och nuvarande restriktioner är det tyvärr inte möjligt att ha ett fysiskt samråd. För att ändå få del av så m-ånga personers tankar som möjligt kommer vårens fokussamråd att genomföras i två delar:

  • Digitalt samråd via Teams den 8 juni kl 17.30–19.00. Anmäl ditt namn och e-post till lina.hultin@malmo.se
  • Den som inte kan eller vill delta digitalt kan anmäla att de vill bli uppringda och få möjlighet att lämna sina synpunkter. Anmäl ditt namn och telefonnummer till Taina Cronhamn på telefon 040-34 40 56 eller e-post: cronhamn@malmo.se

Dagordning:

  • Information om Malmös särskilda boenden samt den aktuella förstudien.
  • Dialog kring inriktning av särskilda boenden för finsktalande.
Tervetuloa! / Välkommen!