$left
$middle

Kevään neuvonpidot

Tästä löytyy tietoa kevään neuvonpitojen päivämääristä. / Här publiceras information om vårens samrådsdatum.

Fokusalueiden neuvonpidot / Samråd för fokusområden

Esikoulu / Förskola 20/4 17.30-19.00
Paikka/Plats: Spinneriets förskola, Per Albin Hanssons väg 28D
Ilmoittautumiset/Anmälan: Ulrika Glaser ulrika.glaser@malmo.se

Koulu /Skola 27/4 kl 18.00-19.30
Lisätiedot / Mer info: Lidija Petrovic lidija.petrovic@malmo.se

Viestintä / Kommunikation 4/5 18.00-19.30
Lisää tietoa neuvonpidosta julkaistaan mahdollisimman pian.
Mer information om samrådet publiceras snarast möjligt.
Ilmoittautumiset/Anmälan: Sanna Jälevik sanna.jalevik@malmo.se

Vanhustenhoito / Äldreomsorg 12/5 kl. 12:30-14:30 
Paikka/Plats: Kirsebergssalen, Kirsebergin vapaa-ajan- ja kulttuuritalo/ fritids- och kulturhus, Kronetorpsgatan 1
Ilmoittautumiset/Anmälan: Taina Cronhamn taina.cronhamn@malmo.se, 040-344056

Kulttuuri / Kultur 31/5 kl. 17.30-19.00
Paikka/Plats: Karl Hovberg-salen, Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20
Ilmoittautumiset/Anmälan: Jasmina Dizdarevic Cordero jasmina.cordero@malmo.se