$left
$middle

Ilmoittautuminen 14.9 / Anmälan 14/9

Tervetuloa neuvonpitoon!
Malmön kaupunki kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset Malmöläiset vuoropuheluun koskien suomen kielen hallintoalueeseen liittyvää työtä. Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä edellyttää, että ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle annetaan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin. Tule mukaan vaikuttamaan! 

Päivämäärä: 14.9. klo 17.30-20.00
Paikka: Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg 49, Malmö
Ilmoittautumiset alla olevan lomakkeen kautta tai puhelimitse numeroon 040-341191

Asialista
- Tervetulotervehdys
- Palaute fokusalueneuvonpidoista - miten suomen kielen hallintoaluetyö edistyy?
- Esittely ruotsinsuomalaisten edustaijien valinnasta
- Tauko
- Edustajien valinta vuodelle 2024
- Neuvonpitokeskustelut ryhmissä. Mitkä kolme aktiviteettiä/työaluetta pitäisi priorisoida Malmön kaupungin hallintoaluetyössä vuonna 2024?
- Muut kysymykset ja loppusanat

Välkommen på samråd! 
Malmö stad bjuder in alla sverigefinska Malmöbor till dialog om stadens arbete med finskt förvaltningsområde. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till inflytande i frågor som berör demKom med och påverka!

Datum: 14/9 kl. 17.30-20.00
Plats: Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg 49, Malmö
Anmälan via formuläret nedan eller på telefon 040-341191

Agenda
- Välkomsthälsning
- Återkoppling från fokusområdessamråd - hur utvecklas arbetet med finskt förvaltningsområde?
- Info om val av sverigefinska representanter
- Paus
- Val av sverigefinska representanter för 2024
- Samrådsdiskussion i grupp. Vilka tre aktiviteter/arbetsområden borde Malmö stad prioritera i arbetet med finskt förvaltningsområde 2024?
- Övriga frågor och avslutande ord

en