Omaistuki - tukea omaisille ja läheisille

Yhä useampi henkilö tarvitsee apua ja huolenpitoa kotona. Omaisena sinulla on mahdollisuus saada tukea, jotta jaksat pitää huolta läheisestäsi mahdollisimman hyvin.

Onko sinulla elämänkumppani, perheenjäsen tai ystävä, joka tarvitsee tukeasi sairauden, päihdeongelman tai toimintakyvyn rajoittuneisuuden vuoksi? Jotta jaksaisit auttaa läheistäsi mahdollisimman hyvin, voit myös itse olla tuen tarpeessa.

Kuka on omainen?

Omaisella tarkoitetaan henkilöä, joka tukee läheistään. Omainen voi olla esimerkiksi sukulainen tai hyvä ystävä - nuori tai vanhempi.

Tietoa

Omaisen tulee saada helposti tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

  • Mihin voin ottaa yhteyttä saadakseni apua erilaisiin asioihin?
  • Kuinka tukikäsittelyprosessi toimii?
  • Mitä mahdollisuuksia minulla on osallistua koulutuksiin tai kokemusten vaihtamiseen koskien esimerkiksi eri sairauksia, sairausprosesseja tai toimintakyvyn rajoittuneisuutta?
  • Mitkä apuvälineet voisivat olla hyödyllisiä läheiselleni?
  • Mitä apua minä tai läheiseni voimme saada?

Keskusteluapu

Voit saada keskusteluapua joko ryhmässä tai kahden kesken.

Sijaishoito

Jokainen meistä tarvitsee toisinaan omaa aikaa voidakseen levätä tai tehdä asioita itsekseen. Malmön kaupunki tarjoaa tähän erilaisia ratkaisuja. Lue lisää sijaishoidosta.

Voit esimerkiksi saada sijaishoitajan kotiisi, jolloin hoitaja tulee käymään ja pitää huolta läheisestäsi poissaolosi ajan. Sijaishoito on maksutonta 12 tuntiin asti kuukaudessa.

Läheisesi voi myös asua hoitokodissa joko säännöllisin väliajoin tai yksittäisinä ajankohtina, kuten lomien aikaan.

Lisää tietoa omaistuesta ja ohjeet hakemuksen tekemiseen saat omaiskonsulentilta tai kaupunginosasi tukikäsittelijältä. Yhteystiedot löydät ruotsinkielisen sivun alalaidasta. Tukimuodoista päätetään omaisen tarpeiden perusteella.  

Avohoitotalo Gustav ottaa vastaan täysi-ikäisiä henkilöitä joilla on ongelmia huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden väärinkäytön tai rahapeliriippuvuuden kanssa.

Maria Malmö tarjoaa tukea nuorten väärinkäyttäjien omaisille ja läheisille. Voit saada tukea joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä.

LSS:n piirissä olevien henkilöiden omaiset voivat ottaa yhteyttä Sosiaalisen resurssihallinnon omaiskonsulenttiin.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga levittää tietoa omaiskysymyksistä.

Sosiaalihallituksen tietoa omaistuesta

Kohtaamispaikat Malmössä

Infoesite omaistuesta (pdf, 1.3 MB)

Anhörigstöd – stöd till anhöriga och närstående

Allt fler behöver hjälp och omsorg hemma. Som anhörig har du möjlighet att få stöd så att du ska orka vårda din närstående på bästa möjliga sätt.

Har du en familjemedlem eller vän som på grund av sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv få stöd.

Vem är anhörig?

Med anhörig avses en person som stödjer en närstående. En anhörig kan till exempel vara en släkting eller en god vän, ung eller gammal.

Information

En anhörig bör enkelt få information om följande:

  • Var ska jag vända mig när jag behöver hjälp med olika saker?
  • Hur fungerar stödprocessen?
  • Vilka möjligheter har jag att delta i utbildningar eller erfarenhetsutbyten kring olika sjukdomar sjukdomsprocesser eller funktionsnedsättning?
  • Vilka hjälpmedel skulle kunna vara användbara för min närstående?
  • Vilken hjälp kan jag eller min närstående få?

Samtalsstöd

Du kan få samtalsstöd antingen i grupp eller individuellt.

Avlastning

Alla behöver emellanåt egen tid för att vila eller ägna sig åt sina egna aktiviteter. Malmö stad erbjuder en rad olika lösningar i detta syfte. Läs mer om avlastning.

Du kan till exempel få avlösning i hemmet. Personal kommer till ditt hem och tar hand om din närstående när du inte är närvarande. Avlösningen är avgiftsfri upp till 12 timmar per månad.

Din närstående kan också bo på ett vårdboende under regelbundna perioder eller vid enstaka tillfällen som till exempel under semestertider.

Du kan få mer information om anhörigstöd och anvisningar om hur du ansöker av anhörigkonsulenten eller biståndshandläggaren i din stadsdel. Kontaktuppgifterna hittar du längs ned påden svenskspråkiga sidan. Formen av stöd baseras på den närståendes behov.

Öppenvårdshuset Gustav tar emot vuxna människor som har problem med droger, alkohol, tablettmissbruk, eller spelberoende.

Maria Malmö erbjuder stöd till anhöriga och närstående till unga missbrukare. Du kan få stöd antingen via telefon eller på plats.

Anhöriga till personer med insatser inom LSS kan kontakta den sociala resursförvaltningens anhörigkonsulent.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga förmedlar information i anhörigfrågor.

Socialstyrelsens information om anhörigstöd

Mötesplatser i Malmö

Informationsbroschyr om anhörigstöd (PDF, 1,3 MB)

Senast ändrad: 2020-03-20 11:38