$left
$middle

Terveyden- ja sairaanhoito

Jos et sairaudestasi johtuen pysty käymään terveyskeskuksessa, voit saada lääkäriltäsi lähetteen kotisairaanhoitoa varten.

Potilaan kotonaan saamaa hoitoa kutsutaan kotisairaanhoidoksi. Tällöin kotiisi tulee sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti tai kuntoutustyöntekijä, joka neuvoo ja auttaa sinua sairaanhoidollisissa toimenpiteissä, kuten haavanhoidossa, pistosten antamisessa, lääkkeiden annostelussa ja kuntoutuksessa.

Oletko sairas?

Soita sairaanhoitoneuvontaan numeroon 1177.

Saat neuvontaa vuorokauden ympäri. Lue lisää täältä.

Primärvården Skåne

Region Skåne vastaa sairaanhoidosta, terveyskeskustoiminnasta ja julkisesta hammashoidosta Malmössä.

Lue lisää täältä: Primärvården Skåne.

Skånen yliopistollinen sairaala, Malmö (SUS)

Puhelinnumero 040 33 10 00.

Hätätilanne?

Soita 112.

Tarvitsetko hammashoitoa?

Ota yhteyttä julkiseen hammashoitoon - Folktandvården i Skåne

Hammashoitoavustus

Sairaat ja toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt ovat oikeutettuja maksuttomaan hammastarkastukseen ja päivittäistä hammashoitoa koskevaan neuvontaan.

Hälso-och sjukvård

Om du är sjuk och inte har möjlighet att besöka vårdcentralen kan du få en remiss från din läkare för hemsjukvård.

Sjukvård som ges i det egna hemmet kallas hemsjukvård. En sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut kommer hem till dig och du får rådgivning och sjukvårdande insatser som exempelvis sårvård, injektioner, medicinering och rehabilitering.

Är du sjuk?

Ring sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Där kan du få råd 24 timmar om dygnet. Läs mer här.

Primärvården Skåne

Region Skåne ansvarar för sjukvården, vårdcentralerna och den allmänna tandvården i Malmö.

Läs mer här: Primärvården Skåne.

Skånes universitetssjukhus, Malmö (SUS)

Telefonnummer 040 33 10 00.

Nödsituation?

Ring 112.

Behöver du tandvård?

Kontakta den allmänna tandvården – Folktandvården i Skåne

Tandvårdsstöd

Sjuka och personer med funktionsnedsättning har rätt till avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning om daglig munvård.