$left
$middle

Pysäköintilupa

Liikuntarajoitteiselle henkilölle voidaan myöntää erillinen pysäköintilupa, jos paikasta toiseen siirtyminen on liikuntarajoittuneisuuden vuoksi vaikeaa.

Lupa oikeuttaa pysäköimään liikuntarajoitteisille varatuille pysäköintipaikoille.

Jos liikuntarajoitteisella henkilöllä ei ole omaa ajokorttia, lupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Pysäköintilupa on henkilökohtainen ja ainoastaan haltijansa käytettävissä.

Hakemus tehdään siihen kuntaan, jossa hakija on kirjoilla. Hakemukseen tulee liittää allekirjoitus ja passikuvan kaltainen tuore valokuva. Huomioi, että kunnalle tulee toimittaa sekä alla oleva hakemuslomake liitteineen että lääkärintodistus.

Lataa hakemuslomake

Lataa lääkärintodistus

Usein kysytyt kysymykset (ruotsiksi)

Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti. Päätös tehdään hakemuksen ja pysäköintilupaa koskevien säädösten perusteella. Lähetä hakemus osoitteeseen:

Gatukontoret

Trafikdelegationens kansli

205 80 Malmö

Jos sinulla on kysyttävää pysäköintiluvasta, voit ottaa yhteyttä liikennelautakunnan kansliaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gkprh@malmo.se tai soittamalla numeroon 040-34 14 50. Puhelinaika on arkisin klo 9.30 – 11.30.  Sinua palvellaan ruotsiksi. 

Kontakta oss

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas till personer med funktionsnedsättning om de på grund av funktionsnedsättningen har svårigheter att förflytta sig mellan olika platser.

Tillståndet tillåter parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Om personen med funktionsnedsättningen inte har eget körkort kan tillståndet endast beviljas vid särskilda skäl. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren.

Ansökan görs till den kommun där den sökande är skriven. Till ansökan ska en namnteckning och ett nytt foto i passformat bifogas. Observera att ansökningsblanketten med bilagor nedan samt ett läkarintyg ska lämnas in till kommunen.

Hämta ansökningsblankett

Hämta läkarintyg

Frågor och svar (på svenska)

Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSFS 2009:73 (på svenska)

Varje ansökan hanteras individuellt. Beslutet fattas på grundval av ansökan och de föreskrifter som rör parkeringstillstånd. Ansökan skickas till:

Gatukontoret

Trafikdelegationens kansli

205 80 Malmö

Om du har frågor om parkeringstillståndet kan du kontakta trafikutskottets kansli genom att skicka e-post till gkprh@malmo.se eller ringa telefonnumret 040-34 14 50. Telefontid: vardagar kl. 9.30 till 11.30. Du betjänas på svenska.

en