TO DO

TO DO-mässan – vägen till lediga jobb och studier. I november de senaste sju åren har TO DO samlat arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga. Mässan arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19
Malmö stad och Arbetsförmedlingen har beslutat att TO DO-mässan 2020 ställs in. Beslutet togs med hänvisning till den pågående pandemin, osäkerheten om smittoläget under kommande höst samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gymnasiemässan anordnas vanligtvis som en del av TO DO. I år kommer Malmö stad istället att anordna en renodlad gymnasiemässa i digital form. Vi kommer att utforma och samordna formerna för den digitala gymnasiemässan i samverkan med berörda gymnasieskolor.

TO DO är en viktig arena för information, inspiration och möten kring studier och jobb, så vår förhoppning är att TO DO är tillbaka igen som vanligt 2021. Tack för er förståelse – hoppas vi ses 2021!

Vad är TO DO?
TO DO är en jobb- och utbildningsmässa som arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet är att få in fler unga Malmöbor på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, samt att företag i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare.

Mässan omfattar en yta på 4000 kvm med ett 130-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TO DO.
På TO DO kan unga Malmöbor
  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i sitt jobbsökande.
Kontakta oss
E-post: todo@malmo.se