TO DO

TO DO-mässan – vägen till lediga jobb och studier. Mässan samlar arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga. Mässan arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen.


Vad är TO DO?
TO DO är en jobb- och utbildningsmässa som arrangeras av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet är att få in fler unga Malmöbor på arbetsmarknaden, via studier och direkt via jobb, samt att företag i regionen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare.

Mässan omfattar en yta på 4000 kvm med ett 130-tal utställare och 12 000 besökare. Gymnasiemässan är en del av TO DO.
På TO DO kan unga Malmöbor
  • prata jobb med arbetsgivare, branschfolk och arbetsförmedlare
  • prata studier med skolor, utbildningsanordnare och vägledare
  • söka jobb på jobbtorget
  • träffa andra som söker utbildning och jobb
  • få ny inspiration i sitt jobbsökande.
Kontakta oss
E-post: todo@malmo.se