För utställare

På TODO-mässan möter du tusentals unga besökare på vägen till arbetsmarknaden. En del är helt i början och står inför valet av gymnasieutbildning, medan andra har kommit längre, har utbildning och arbetslivserfarenhet i bagaget och är redo att matchas med arbetsgivare.

Vi har plats för ett 130-tal utställare och ser fram emot att få kontakt med dig som utställare. Besökare som du träffar på TO DO är

  • högstadieelever, framför allt nior inför gymnasievalet
  • föräldrar till högstadieeleverna
  • gymnasieelever, treor, på väg ut i vuxenlivet och mot eget ansvar
  • vuxenstuderande
  • arbetssökande
  • unga vuxna som vill ta ett nytt grepp om utbildning och arbete
  • studie- och yrkesvägledare.

Datum och öppettider

Jobb och vuxenutbildning

7–8 november 2019

Gymnasiemässan

7–9 november 2019

Öppettider

Torsdag 7 nov

9.00–15.00

Fredag 8 nov

9.00–15.00

Lördag 9 nov

10.00–15.00

Marknadsföring

TO DO marknadsförs via skolorna till högstadie-, gymnasie- och komvuxelever samt via Arbetsförmedlingen till arbetssökande unga. Eventet annonseras runt om i stan i vecka 44–45 och i sociala medier under hösten. Vi ger även ut ett inspirationsmagasin som distribueras hem till alla nior i Malmö samt till en rad olika platser där unga möts med fokus på studier och arbete.

Tre olika områden på mässan

TO DO-mässan är indelad i tre områden med tre typer av utställare. Se var du som utställare bäst passar in och vem du ska kontakta.

Senast ändrad: 2019-10-11 13:30